Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:  Αθηνών 266, Έξω Αγυιά, Πάτρα

Τ.Κ:  26442

E- mail:  mail@75nip-patras.ach.sch.gr

Τηλέφωνο: 2610-451319

Fax:  2610-451319

Επισκεφτείτε το Ιστολόγιο του σχολείου μας:

https://blogs.sch.gr/75nippat/

το οποίο δημιουργήθηκε προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο, με τους παρακάτω τρόπους:

  • Ως πίνακας ανακοινώσεων
  • Ως μέσο καθοδήγησης με την ανάρτηση οδηγιών
  • Ως μέσο παρότρυνσης για προβληματισμό και διάλογο
  • Ως συνεργατικό εργαλείο
  • Ως τόπο δημοσιότητας