Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2021-2022 είναι:

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΜΗΜΑΤΑ

Νικολάου Δήμητρα

Προϊσταμένη Νηπιαγωγός

Τμήμα 1+4 :

Πρωινό Υποχρεωτικό

Πρωινή Υποδοχή Ολοήμερου

Δουλαβέρη Βασιλική

Νηπιαγωγός

Τμήμα 2:

Πρωινό Υποχρεωτικό

Λογοθέτη Ανθή

Νηπιαγωγός Τμήμα 3:

Προαιρετικό Ολοήμερο