0 9

Επιμορφωτική Δράση Συμπερίληψης – Συνεκπαίδευσης

Γενικά νέα Δράσεις

Την Τρίτη 16-4-2024 οι καθηγήτριες ειδικής αγωγής κα Χαρίκλεια Αδάμ (ΠΕ03), κα Αγγελική Γρετσίστα (ΠΕ03), κα Αναστασία Δεληδημητροπούλου (ΠΕ02), κα Δήμητρα Μανωλοπούλου (ΠΕ02) και κα Ελισάβετ Ηλία στο πλαίσιο του άξονα της εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας με θέμα “Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις” πραγματοποίησαν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και άκρως εποικοδομητική ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου μας σε θέματα συμπερίληψης και συνεκπαίδευσης.

1 8

Πιο συγκεκριμένα υλοποιήθηκε μια οργανωμένη προσπάθεια για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αναφορικά με τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΔΕΠ-Υ, ΔΑΦ, Δυσλεξία). Συζητήθηκαν θέματα βασικών στρατηγικών που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των φραγμών με ευέλικτες λύσεις κατά τη διδακτική πράξη και την οργάνωση της διδασκαλίας όπως τη συνεργασία μεταξύ της διευθύντριας, των εκπαιδευτικών, ειδικών εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών/τριών,  με συνδιδασκαλίες όπου οι εκπαιδευτικοί αλληλοσυμπληρώνονται,αλληλοβοηθούνται και αλληλεπιδρούν με όλους τους εμπλεκόμενους αποκτώντας καλύτερη γνώση των αναγκών των μαθητών τους.

2 7

Τονίστηκε, επίσης, η συμμετοχή των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης τα οποία βρίσκονται εκτός του παραδοσιακού χώρου του σχολείου με επισκέψεις σε μουσεία, πάρκα, ζωολογικούς κήπους, συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες με βάση τα δικά τους ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους.

3 6

Απόρροια της γόνιμης συζήτησης είναι η φράση : “Οι μαθητές δεν πρέπει να είναι το «αυτοί», αλλά το «εμείς» στη διδασκαλία των εκπαιδευτικών”.

4 6