ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ.

Τα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, e-mail) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας λόγω της κατάστασης που έχει περιέλθει η εκπαιδευτική διαδικασία , λόγω του κορωναϊου.
Η διαχείριση και η επεξεργασία  των παραπάνω στοιχείων είναι υπό τη φροντίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα χρησιμοποιηθούν για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων και αποκλειστικά για  όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ως άνω απαγόρευση και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους.
Έχετε δικαίωμα επιβεβαίωσης για τα κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία.Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία ,έχετε δικαίωμα πρόσβασης  και λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών, συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής, διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψη τους σε δεδομένη , κοινώς χρησιμοποιημένη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα, αντίταξης , ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς εμπορικής προώθησης.
Ειδικά για τους ανήλικους απαιτείται και η συγκατάθεση του γονέα κηδεμόνα.
Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο, παραμένουμε στη διάθεσή σας στο e-mail
Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση