Ορόσημα για την σχολική ετοιμότητα

Εν όψει της διαδικασίας επαναφοίτησης μαθητών/τριων των Νηπιαγωγείων, παραθέτουμε ένα βιβλιογραφικά τεκμηριωμένο, αξιόλογο ενημερωτικό / υποστηρικτικό υλικό που απέστειλε το 2ο ΚΕΔΑΣΥ Πειραιά, στο οποίο καταδεικνύονται τα ορόσημα ανά τομέα ανάπτυξης που θα πρέπει να έχει κατακτήσει ένας μαθητής/τρια του Νηπιαγωγείου, ώστε να είναι απρόσκοπτη η φοίτησή του στην Α΄Δημοτικού.Λήψη αρχείου