Οδηγίες webex για γονείς-μαθητές

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε ένα βίντεο με απλές οδηγίες για το πώς θα κατεβάσετε την εφαρμογή του webex και πώς θα εκτελέσετε βασικές λειτουργίες ώστε να συμμετέχετε σε μια τηλεδιάσκεψη μαζί με τα παιδιά

https://www.youtube.com/watch?v=DSSoczB4-NE

Κι ένα βίντεο για τους μαθητές!