Εγγραφές για τη σχολική χρονιά 2023-2024

Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά 2023-2024 ξεκινούν την 1η Μαρτίου και διαρκούν ως τις 20 Μαρτίου.

Διαβάστε παρακάτω τη σχετική εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες. Στη σελίδα του ιστολογίου με τίτλο “Το σχολείο μας” μπορείτε να δείτε τις διευθύνσεις που ανήκουν στο δικό μας σχολείο.Λήψη αρχείου