Αρχεία για Φεβρουάριος 2022


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

57οΓΕΛ_Πρόγραμμα202122_Εβδομ21Feb_2-3

NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 17-2-2022

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΑΣ 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΛΑΣ 2022_ΑΔΑ ΩΧΣΑ46ΜΤΛΒ-ΔΔΡ ΕΞΕ – 16062 – 2022 – Ενημέρωση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Ασ  

ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟ 10-2-2022.

Οι γονείς και κηδεμόνες  μπορούν να  ενημερώνονται τις παρακάτω ώρες για τα παιδιά τους . Η επικοινωνία των γονέων και κηδεμόνων γίνεται στον εξωτερικό χώρο του σχολείου με χρήση μάσκας  και τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων . Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες να φέρουν μαζί τους δήλωση από το edupass. gov.gr / δήλωση επισκεπτών , για […]

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

2022_02_03 _Φ251_11672_Α5_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ_2022_ΑΔΑ Ψ1ΝΙ46ΜΤΛΗ-546 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 2022_ΑΔΑ 60ΨΙ4653ΠΩ-0ΓΑ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2022

57οΓΕΛ_Πρόγραμμα202122_2οΤετρ_Τελικό-1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

57οΓΕΛ_Πρόγραμμα202122_2ο2ΦεβΝΕΟ-2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1/2/2022 – 2/2/ 2022