Αρχεία για Φεβρουάριος 2017


Εκδρομή Α΄ τάξης

Η επιτροπή επιλογής του 57ου Γενικού Λυκείου Αθήνας, για την εκδρομή της Α΄ τάξης στην Καλαμάτα, μετά από μελέτη των σχετικών προσφορών, αναθέτει την διενέργεια της εκδρομής στο τουριστικό γραφείο «Manessis Travel»

Ημερήσια εκδρομή στο Ναύπλιο

Η μεταφορά των μαθητών και καθηγητών για την ημερήσια εκδρομή του Σχολείου στο Ναύπλιο, ανατίθεται στο: ΚΤΕΛ  Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Εκδρομή Β΄ τάξης

Η επιτροπή επιλογής του 57ου Γενικού Λυκείου Αθήνας, για την εκδρομή της B΄ τάξης στη Θεσσαλονίκη, μετά από μελέτη των σχετικών προσφορών, αναθέτει την διενέργεια της εκδρομής στο γραφείο «Manessis Travel»