Αρχεία για Ιούλιος 2019


Για μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν στην Γ΄ τάξη (demo Α-Δήλωση)

https://a-dilosi.it.minedu.gov.gr/HomePage Όσοι μαθητές επιθυμούν να εισέλθουν στο demo, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς εξετάσεων 20000011, 20000012, 20000013 και 20000014 για τα επιστημονικά πεδία 1, 2, 3 και 4 αντίστοιχα. Για όλους αυτούς τους κωδικούς εξετάσεων ο κωδικός ασφαλείας είναι «123».  

Θερινή Λειτουργία του Σχολείου

Κάθε Παρασκευή 08:30-14:00 θα είναι ανοιχτό το Λύκειο, εκτός από την Παρασκευή 5/7/19 όπου λόγω εκλογών θα ανοίξει την Πέμπτη 4/7/19 Για την υποστήριξη των υποψηφίων στη συμπλήρωση μηχανογραφικού ή για έκδοση κωδικού, το Λύκειο θα είναι επίσης ανοιχτό την Τρίτη 9/7/2019 και τη Δευτέρα 15/7/19