Αρχεία για Σεπτέμβριος 2015


Αγιασμός – έναρξη σχολικής χρονιάς

Ο Αγιασμός για το νέο σχολικό έτος 2015-16 θα γίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 09:00. Στη συνέχεια θα δοθούν στους μαθητές και τις μαθήτριες τα βιβλία, το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, δήλωση για επιλογή ομάδας προσανατολισμού – μαθήματος επιλογής καθώς και ενημερωτικό σημείωμα. Από το γραφείο του Λυκείου