Αρχεία για Αύγουστος 2020


Έντυπα για εγγραφή στο Λύκειο

Για την εγγραφή των μαθητών/τριών κατά το σχολικό έτος 2020-21, παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες τους, όπως φέρουν στο σχολείο τα παρακάτω έγγραφα συμπληρωμένα καθώς και ταυτότητα/διαβατήριο μαθητή/τριας και κηδεμόνα ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ Αίτηση για εγγραφή

Επιτυχόντες 2020

57ο ΓΕΛ_ΝΕΟ_2020 57ο_ΓΕΛ_10%_2018 57ο_ΓΕΛ_10%_2019 57ο_ΓΕΛ_ΠΑΛΑΙΟ_2020