Αρχεία για Ιανουάριος 2016


Εκδρομή Α΄ τάξης

Η επιτροπή επιλογής ταξιδιωτικού γραφείου για την εκδρομή της Α΄ τάξης σε Βόλο – Λάρισα – Πήλιο, αφού μελέτησε τις προσφορές που κατατέθηκαν, ανέθεσε την διεκπεραίωση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό γραφείο: MANESSIS TRAVEL  

Εκδρομή Β΄ τάξης στα Ιωάννινα

Η επιτροπή επιλογής ταξιδιωτικού πρακτορείου για την εκδρομή της Β΄ τάξης, αφού έλαβε υπόψη της τους σχετικούς φακέλους προφορών, επέλεξε το γραφείο MANESSIS TRAVEL για τη διοργάνωση της εκδρομής στα Ιωάννινα.