Αρχεία για Δεκέμβριος 2020


Διαγωνισμός Δημιουργικότητας

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά, στέλνοντας έργα τους στην παρακάτω ιστοσελίδα, αφού δημιουργήσουν πρώτα έναν λογαριασμό στο google.  https://www.creativestudents.eu/  

Τοποθέτηση ψυχολόγου στο σχολείο

Τοποθέτηση ψυχολόγου στο σχολείο  

Ενημερωτικά φυλλάδια

Σεξ_κακοποίηση Οδηγίες για προστασία στο διαδίκτυο Ενδοοικογενειακή Βία Sexual Abuse girl