Εργαστήρια Δεξιοτήτων

4ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Το σχολείο μας τη σχολική χρονιά 2020-21 ήταν ένα από τα διακόσια δεκαοκτώ (218) σχολεία της χώρας (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια) που επιλέχθηκαν για την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τη σχολική χρονιά 2021-22 τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων εντάχθηκαν στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των σχολείων.

Τα Εργαστήρια οργανώνονται σε 4 θεματικούς άξονες (Ζω καλύτερα – Ευ ζην, Φροντίζω το Περιβάλλον, Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη, Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία) και περιλαμβάνουν διάφορες επιμέρους θεματικές, όπως π.χ. ψυχική και συναισθηματική υγεία, οικολογική συνείδηση, εθελοντισμός, αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα, επιχειρηματικότητα, νέες τεχνολογίες κ.ά.

Αξιοποιώντας την εμπειρία του σχολείου από την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος και σε άμεση συνάρτηση με τη φιλοσοφία, το όραμα και τους βασικούς στόχους της εκπαιδευτικής μας κοινότητας, όπως αυτά αποτυπώνονται στο αναρτημένο στην ιστοσελίδα του σχολείου Σχέδιο Δράσης της Σχολικής Μονάδας και σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο που διατρέχει το σύνολο του προγράμματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», ως κεντρικός στόχος ορίζεται η καλλιέργεια Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (4cs), Δεξιοτήτων Ζωής, Δεξιοτήτων της Τεχνολογίας και της Επιστήμης και Δεξιοτήτων του Νου, οι οποίες θα βοηθήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις σχολικές τους  γνώσεις και τις ικανότητές τους και κατ’ επέκταση να ανταποκρίνονται ευχερέστερα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Στρατηγική προτεραιότητα -παράλληλα με τη συστηματικότερη καλλιέργεια των δεξιοτήτων- είναι να ενισχυθεί η βιωματική, διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση.

Στο παρόν ιστολόγιο μπορείτε να ενημερώνεστε για το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό και τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο μας στο πλαίσιο υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων