Εργαστήρια Δεξιοτήτων

4ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Το σχολείο μας είναι ένα από τα διακόσια δεκαοκτώ (218) σχολεία της χώρας (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια) που επιλέχθηκαν για την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων κεντρικό στόχο έχουν να εφοδιαστούν οι μαθητές/μαθήτριες με δεξιότητες μάθησης, δεξιότητες ζωής, δεξιότητες του νου, δεξιότητες τεχνολογίας και επιστήμης. Στρατηγική προτεραιότητα -παράλληλα με τη συστηματικότερη καλλιέργεια των δεξιοτήτων- είναι να ενισχυθεί η βιωματική, διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση.

Τα Εργαστήρια οργανώνονται σε 4 θεματικούς κύκλους (Ευ ζην, Περιβάλλον, Κοινωνική Ενσυναίσθηση και Ευθύνη, Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία) και περιλαμβάνουν διάφορες επιμέρους θεματικές, όπως π.χ. εθελοντισμός, αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα, οικολογική συνείδηση, πρόληψη από εξαρτήσεις, επιχειρηματικότητα, ρομποτική, νέες τεχνολογίες κ.ά.

Στο παρόν ιστολόγιο μπορείτε να ενημερώνεστε για το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό και τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο μας στο πλαίσιο υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Ομάδα έργου: Μιντσίδου Μαρία, Κιτσάτη Μαρία, Δήμου Σμαρώ

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων