ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Από τη Δευτέρα 18/9/2023, το Ολοήμερο πρόγραμμα, με ώρες αποχώρησης 14:55 ή 15:50 ή 17:30, καθώς και η Πρωινή Ζώνη (07:00-08:00), θα λειτουργήσουν για όλες τις τάξεις και για τους μαθητές/τριες που έχουν εγγραφεί.