Προσέλευση-Αποχώρηση μαθητών/τριών

Από την Τρίτη 12/9/2023, ημέρα έναρξης των μαθημάτων, οι μαθητές/τριες θα προσέρχονται και θα αποχωρούν από το σχολείο ως εξής:

Α και Β τάξεις: από την είσοδο επί της οδού Δραγατσανίου (08:00-08:15)

Γ, Δ, Ε και ΣΤ τάξεις: από την είσοδο επί της οδού Τσιμισκή (08:00-08:15)

Τα παιδιά που φοιτούν στην Πρωινή Ζώνη (07:00-08:00) θα προσέρχονται από την είσοδο επί της οδού Δραγατσανίου, μέχρι τις 07:15

Τα παιδιά του Ολοήμερου προγράμματος όλων των τάξεων αποχωρούν από την είσοδο επί της οδού Τσιμισκή.

Παρακαλούμε να τηρείτε τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.