Μάιος 2020


Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες Στις οδηγίες περιλαμβάνονται ενημερωτικά σημειώματα προς γονείς/κηδεμόνες και μαθητές. Το ενημερωτικό υλικό περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με: α) το Covid-19 και τα συμπτώματα της νόσου, β) τους τρόπους μετάδοσης, γ) τα μέτρα αυτοπροστασίας και προστασίας τρίτων και δ) τα μέτρα […]

Στο παρακάτω έγγραφο μπορείτε να βρείτε οδηγίες χρήσης της εφαρμογής για την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο: Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Κηδεμόνες

Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020. Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας: Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021   Επισημαίνουμε […]

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση