Στο παρακάτω έγγραφο μπορείτε να βρείτε οδηγίες χρήσης της εφαρμογής για την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο:

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Κηδεμόνες