Φινλανδία: Ο «μαθητής-πρότυπο» στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις Έχοντας γεμίσει την τροπαιοθήκη της με πολλές πρωτιές στη διαδικασία της PISA, η Φινλανδία αποφάσισε πρόσφατα να αλλάξει παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Το κεντρικό σύνθημα του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι «λιγότερα μαθήματα, περισσότερες δεξιότητες». Δεξιότητες σκέψης, πληροφορικής, εργασιακές, δεξιότητες για την επιβίωση σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Είναι οι προτεραιότητες του νέου Εθνικού Φινλανδικού […]