Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020. Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας:

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021

 

Επισημαίνουμε ότι:

Α) Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 6 του ΠΔ79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109).

Β) Για την κατάθεση των δικαιολογητικών και για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, οι γονείς θα μπορούν να έρχονται ή να τηλεφωνούν στο σχολείο καθημερινά από τις 15 έως τις 30 Μαΐου 2020 κατά τις ώρες 10:00 – 13:00.

Γ) Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών υπό των οποίων θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές, σας παρακαλούμε στο σχολείο να προσέρχεται κάθε φορά ο ένας γονέας ή κηδεμόνας του παιδιού και χωρίς το παιδί που πρόκειται να εγγραφεί, για λόγους ασφαλείας.

Δ) Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία προκύψει, καθώς και ολόκληρη η εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του σχολείου: https://blogs.sch.gr/3nippaian