Γιορτάζει η αεροπορία

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου, ασχοληθήκαμε με τη γιορτή της Αεροπορίας.
Αρχικά διαβάσαμε τον Δαίδαλο και τον Ίκαρο  και είδαμε σχετικό βίντεο.

Στη συνέχεια συζητήσαμε, με την βοήθεια του εποπτικού υλικού που είχαμε φέρει, για την Αεροπορία, αλλά και για το μύθο του Ίκαρου και είδαμε πίνακες ζωγραφικής.

Είδαμε και σημειώσαμε πού ήταν στο χάρτη της

 » περισσότερα