Σύνθεση – Έργο Σχολικού Συμβουλίου

[Ν.1566/85 ΑΡΘΡΟ 51 ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 1α ΤΟΥ 2621/98]

1. Σε κάθε δημόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από το σύλλογο των διδασκόντων, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή.
2. Στα σχολικά συμβούλια των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχουν και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου τους. Περισσότερα

Σύλλογος Διδασκόντων Καθηγητών

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  ΤΡΟΠΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ
[Ν.1566/85  ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡ. ΣΤ! Σύλλογοι διδασκόντων.]

1.  Ο  σύλλογος  διδασκόντων κάθε σχολείου  αποτελείται  από όλους τους διδάσκοντες  στο  σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και  έχει  ως  πρόεδρο  το διευθυντή του σχολείου. Όταν στις συνεδριάσεις του συλλόγου εξετάζονται ειδικά θέματα  μαθητών, μετέχουν και  δύο  εκπρόσωποι τους που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο των μαθητικών κοινοτήτων.
Περισσότερα

24ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής

Βρίσκεται σε εξέλιξη η Α’ φάση του 24ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής (ΠΔΠ). Ο ΠΔΠ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Υ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ. Μ. Θ.) και αποτελεί το Εθνικό σκέλος της Διεθνούς Ολυμπιάδας Πληροφορικής που διεξάγεται κατ’ έτος υπό την αιγίδα της UNESCO.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το http://www.pdp.gr

Σεμινάρια εκμάθησης γραφής BRAILLE

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Περιφερειακή Ένωση Βορειοδυτικής Ελλάδος του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών,  φορέας πιστοποιημένος από το Υπουργείο Παιδείας, διοργανώνει στην Κέρκυρα σεμινάρια εκμάθησης γραφής BRAILLE διάρκειας 50 ωρών για όσους από τα μέλη μας ενδιαφέρονται αλλά και για φοιτητές, μαθητές,  εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους  κ.α. Τα μαθήματα θα αρχίσουν το 1ο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2012 .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2661032565 κ΄ 6934725217 Περισσότερα