Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 Πράξεις: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία» Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 ως υποψήφιες για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία – Τάξεις Υποδοχής» Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 & 9

Στο Σχολείο μας για πέμπτη συνεχή σχολική χρονιά είναι ενταγμένο στο παραπάνω Πρόγραμμα ΕΣΠΑ κι ως εκ τούτου λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής, που συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία του και ωφελούν πολλαπλά τους μαθητές που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, αλλά έμμεσα και το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προγραμμα πατήστε ΤΑΞΕΙΣ_ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ_ΕΣΠΑ

Αφήστε μια απάντηση