«Κυκλοφορώ με ασφάλεια»

Τα παιδιά της Στ’ 2 και της Δ’  τάξης υλοποίησαν το πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με ασφάλεια». Αφορμή στάθηκαν οι ενότητες της γλώσσας «Ατυχήματα» και « Κυκλοφορώ με ασφάλεια» της Στ’ και Δ’  τάξης αντίστοιχα.

Οι στόχοι του συγκεκριμένου σχολικού προγράμματος ήταν:

  • Να κατανοήσουν οι μαθητές τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
  • Να γνωρίσουν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.
  • Να μπορούν τα παιδιά να κυκλοφορούν με τα πόδια χωρίς κίνδυνο.
  • Να γνωρίσουν τα σήματα οδικής κυκλοφορίας και να τα εφαρμόζουν στην καθημερινή τους ζωή.
  • Να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το ποδήλατο.
  • Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στα θέματα οδικής ασφάλειας.
  • Να καλλιεργήσουν οι μαθητές ομαδικό πνεύμα.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων οι μαθητές δημιούργησαν πινακίδες στην τάξη, επισκέφθηκαν το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, εφάρμοσαν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας στο δρόμο του σχολείου και δημιούργησαν κολάζ με τους κανόνες του κώδικα. Δείτε τη δουλειά των μαθητών και των μαθητριών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Εικόνες από την επίσκεψη των παιδιών στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής:

Αφήστε μια απάντηση