Σχολικό Έτος 2015-2016

Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν κατά το τρέχον Σχολικό Έτος είναι:

  • «Τρέφομαι Υγιεινά» Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις  δασκάλες  της Α΄ Τάξης, κ. Μπαλωμένου Χριστίνα και Σκεπετάρη Διαμάντω  με τους μαθητές των τμημάτων τους (Α1 και Α2).
  • «Ταξιδεύοντας στη Χώρα των Συναισθημάτων» Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τη δασκάλα της Ε΄Τάξης, κ. Μπέρμπεη Κων/να και τους μαθητές της τάξης της.
  • «… Κι αν ήσουν εσύ… ;» Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τη δασκάλα της ΣΤ1΄Τάξης, κ. Τουρκομανώλη Νικολέτα  και τους μαθητές της τάξης της.

Αφήστε μια απάντηση