Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) μία φορά την εβδομάδα

Στο εξής είναι υποχρεωτική για τους μαθητές/τριες η διενέργεια ενός (1) self test κάθε εβδομάδα. Το test θα γίνεται κάθε Κυριακή ή Δευτέρα πρωί και θα δηλώνεται στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr. Οι μαθητές/τριες πρέπει να φέρνουν κάθε Δευτέρα μαζί τους τη νέα Δήλωση με το αποτέλεσμα.
Από την Τετάρτη 19-05-2021 θα διατίθενται στα φαρμακεία

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

Επαναλειτουργία των σχολείων – Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self-test)

Από τη Δευτέρα 10 Μαΐου επιστρέφουμε στη δια ζώσης διδασκαλία. Πέρα από τα μέτρα που ήδη ίσχυαν, θα έχουμε και την υποχρεωτική διενέργεια ατομικού διαγνωστικού ελέγχου (self-test) των μαθητών/τριών και όλου του προσωπικού του σχολείου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ27707/4-5-2021, ΦΕΚ 1825/5-5-2021.
Το πρώτο διαγνωστικό τεστ πρέπει να γίνει Κυριακή ή Δευτέρα πρωί (για

 » Διαβάστε όλο το άρθρο