Προτάσεις για απασχόληση των μαθητών στο σπίτι

  • Διαβάζουμε λογοτεχνικά βιβλία
  • Ασχολούμαστε με πνευματικά παιχνίδια (σταυρόλεξα, παζλ, σκάκι)
  • Αναζητούμε στο διαδίκτυο εκπαιδευτικό υλικό. Ενδεικτικά:

Εγγραφή μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)

Για όλους τους μαθητές/μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί μία νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών ΠΣΔ με ευθύνη του κηδεμόνα, η οποία υλοποιείται με τα παρακάτω βήματα:

1. Η εγγραφή γίνεται από τον κηδεμόνα κάθε μαθητή/μαθήτριας μέσω της εφαρμογής εγγραφής που βρίσκεται στη διεύθυνση https://register.sch.gr/students/.