Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού

 Σύντομη περιγραφή του προγράμματος: Tο πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα»
εξασφαλίζει επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για κάθε μαθητή, σπουδαστή και
φοιτητή, που εμπίπτει σε συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, για την
αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop). Το πρόγραμμα εντάσσεται
στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και στοχεύει στον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό
της

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης

Σχολικό έτος 2020-21

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Με τον όρο «Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Σχολείου» εννοούμε τους κοινά αποδεκτούς κανόνες λειτουργίας που ορίζουν το πλαίσιο δημιουργίας προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη λειτουργία του Σχολείου ως «Κοινότητας αγωγής» και προβλέπονται από τους νόμους του Κράτους, υπαγορεύονται από τις παιδαγωγικές αρχές και συμβάλλουν στην

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

Εισαγωγή σε Πρότυπο Σχολείο της Αρκαδίας (2ο Γυμνάσιο Τρίπολης)

Οι μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν το σχολικό έτος 2021-2022, εφόσον το επιθυμούν και κατόπιν διαδικασίας επιλογής με εξετάσεις, στην Α΄ τάξη του 2ου Γυμνασίου Τρίπολης, το οποίο έχει οριστεί ως Πρότυπο Σχολείο για την Αρκαδία.
Ειδικότερα για να συμμετάσχει ένας μαθητής/τρια στις εξετάσεις για το Πρότυπο Σχολείο θα πρέπει

 » Διαβάστε όλο το άρθρο