Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) μία φορά την εβδομάδα

Στο εξής είναι υποχρεωτική για τους μαθητές/τριες η διενέργεια ενός (1) self test κάθε εβδομάδα. Το test θα γίνεται κάθε Κυριακή ή Δευτέρα πρωί και θα δηλώνεται στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr. Οι μαθητές/τριες πρέπει να φέρνουν κάθε Δευτέρα μαζί τους τη νέα Δήλωση με το αποτέλεσμα.
Από την Τετάρτη 19-05-2021 θα διατίθενται στα φαρμακεία μαζί δύο (2) self tests ανά μαθητή/τρια για τις δύο επόμενες εβδομάδες.