Το σχολείο μας

Το σχολείο μας ιδρύθηκε στις 12 Ιουνίου 1975 ως 3ο 3/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Μεγαλόπολης. Λόγω έλλειψης κτιρίου συστεγάστηκε με το 1ο Δημοτικό Σχολείο. Στο σημερινό κτίριο λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 1984-85.
Στο σχολείο μας φοιτούν οι μαθητές/τριες που κατοικούν στον τομέα που ορίζεται από τις οδούς Αρχαίου Θεάτρου (Γορτυνίας) και Σταθοπούλου.
Στο ίδιο κτίριο στεγάζεται και το 2ο Νηπιαγωγείο Μεγαλόπολης.
Ο πρώτος δικτυακός τόπος του σχολείου μας άρχισε να λειτουργεί στις 13 Μαρτίου 2003.