ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΣΩΜΑ

Στα πλαίσια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής με θέμα την διατροφή, που πραγματοποιείται στην Β’ τάξη του σχολείου μας, οι μαθητές, χρησιμοποιώντας την στρατηγική Think Pair Share, κατανόησαν την διαφορά μεταξύ τροφών Ζωικής και Φυτικής προέλευσης. Στην συνέχεια έφεραν την αποκτηθείσα γνώση στην αυλή του σχολείου και χρησιμοποιώντας εικόνες με τρόφιμα Ζωικής […]

Όλο το άρθρο