Περιγραφή Έργων

To eTwinning είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης. Το eTwinning προσφέρει μία ασφαλή πλατφόρμα για το προσωπικό (εκπαιδευτικούς, διευθυντές, βιβλιοθηκάριους κπλ) που εργάζεται σε σχολεία των συμμετεχουσών Ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να επιικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, να αναπτύξουν σχέδια, να μοιραστούν και εν ολίγοις να νιώσουν ότι αποτελούν μέρος της πιο συναρπαστικής μαθησιακής κοινότητας στην Ευρώπη. Το eTwinning συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό.


Spooky Fall

Το Halloween μας εμπνέει και ανταλλάσσουμε “τρομακτικές” ιστορίες με μαθητές από την Ισπανία, την Τσεχία, τη Ρουμανία και την Τουρκία.
Με φαντασία και δημιουργικότητα, συμμετέχουμε σε αυθεντικές δραστηριότητες επικοινωνίας και βγαίνουμε από τα στενά όρια της τάξης. Αποκτά το σχολείο μας ευρωπαϊκή διάσταση, δημιουργώντας “γέφυρες” με άλλους λαούς.

 


What about the waste? – Τι γίνεται  με τα απορρίμματα;

Whata about the waste

Το έργο επικεντρώνεται στα 5 “R’s”, δηλαδή Refuse – Reduce – Reuse – Recycle – Rot  / Αρνούμαι – Μειώνω – Επαναχρησιμοποιώ – Ανακυκλώνω – Σαπίζω.

Μέσα από έρευνα και συνεργασία, καλλιεργώντας τη δημιουργική και κριτική μας σκέψη, μαθητές και εκπαιδευτικοί από 5 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Σλοβακία, Κροατία, Πολωνία και Τουρκία) θα προσπαθήσουμε να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία της διαχείρισης των απορριμμάτων, να αναδείξουμε την ανάγκη για αλλαγή στις συνήθειές μας και να επινοήσουμε καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Θα ξεκινήσουμε προσπαθώντας να αλλάξουμε το σχολείο μας, το σπίτι και την κοινότητά μας. Και ενώνοντας τις δυνάμεις μας, θα προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούμε για να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας και να βοηθήσουμε στο βαθμό που μπορούμε την παγκόσμια προσπάθεια σωτηρίας του πλανήτη μας.

Το έργο θα διαρκέσει όλο το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 και θα λάβουν μέρος σε αυτό τμήματα κι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας. Η γλώσσα επικοινωνίας με τους εταίρους μας θα είναι η αγγλική. Θα γίνει εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών πληροφοριών κι επικοινωνιών (ΤΠΕ) και οι μαθητές θα έχουν πολλές ευκαιρίες να αλληλεπιδράσουν και να συμμετέχουν σε ένα πλήθος δραστηριοτήτων με όλη τη σχολική κοινότητα, τον Δήμο Χαλανδρίου και τοπικούς φορείς.

Η Υπεύθυνη Διαχείρισης του Έργου

Βασιλική Τσιανίκα


Artfulness. Art, culture and emotions c071713ec opt

(1/12/2021 – 1/06/2022)

Project partners: Primary Schools from Greece, Sweden, Spain, Romania,Turkey

Main objectives of the project:

* Development of aesthetic sensitivity and creativity.

* Learn how to use different techniques and materials.

* Express emotions, thoughts and feelings through painting.

* Learn about art styles and movements.

* Become familiar with the life and work of some of the most influential artists in the History of Art.

* Share information and work among equals.

* Understand other cultures, learn more about other European countries.

* Value art as a means of expression and communication without borders.


«Points de rencontre»

Διευρύνουμε τις συνεργασίες μας με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία και με το eTwinning έργο “Points de rencontre” θα έρθουμε σε επαφή με τη γλώσσα και την κουλτούρα των εταίρων μας. Θα ανακαλύψουμε κοινά σημεία , κοινές συνήθειες, κοινές παραδόσεις, κοινές ευρωπαϊκές αξίες. Θα συνειδητοποιήσουμε παράλληλα ότι η ομορφιά βρίσκεται στην ποικιλομορφία και μέσα από την επικοινωνία μας  θα μάθουμε να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα. Θα αναπτύξουμε επίσης δεξιότητες στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών  και με την ενεργή εμπλοκή των μαθητών /μελών αυτού του έργου στις δραστηριότητες θα δημιουργήσουμε  δεσμούς φιλίας με μαθητές από τη Γαλλία και την Ισπανία. Οι γλώσσες επικοινωνίας θα είναι Γαλλικά και Αγγλικά.


«Dance, Eat, Love»

Το project «Dance, Eat, Love» του eTwinning είναι μια δραστηριότητα που θα δώσει στους μαθητές/τριες την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό τους και τον πολιτισμό άλλων χωρών μέσα από παραδοσιακά τραγούδια, χορούς και γαστρονομία. Συγκεκριμένα, θα εργαστούμε σε ομάδες και θα ανακαλύψουμε παλιά έθιμα και γιορτές, θα ανταλλάξουμε συνταγές για φαγητό και γλυκά και θα διδαχθούμε παραδοσιακούς χορούς.Θα γνωρίσουμε την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας τους (της Τουρκίας και της Ισπανίας) και θα ανακαλύψουμε κοινά στοιχεία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η γλώσσα επικοινωνίας θα είναι τα Αγγλικά.