Ρύπανση της θάλασσας (Α2)

Μπορείτε να δείτε τις αφίσες που φτιάξαμε για τη θαλάσσια ρύπανση: https://www.canva.com/design/DAF_MpfmGWQ/3lQBnBKb5EgIXJlZdjem2A/view?utm_content=DAF_MpfmGWQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor Εκπαιδευτικοί: Ζαρογιάννη Μαρία, Θωμά Τέτη

Όλο το άρθρο