Το τέταρτο της ανάγνωσης

Πραγματοποιήθηκε η δράση “Το τέταρτο της ανάγνωσης” από τμήματα του σχολείου μας την Δευτέρα 11 Μαρτίου στο προαύλιο. Για ένα τέταρτο οι μαθητές έκαναν σιωπηρή ανάγνωση βιβλίων της αρεσκείας τους. (Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται στα σχολεία της Γαλλίας από το Εθνικό Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας) https://www.canva.com/design/DAF_N0se-k8/EWyiN50Zipr-A6gKNJgyPg/view?utm_content=DAF_N0se-k8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor

Όλο το άρθρο