Αιτίες της ρύπανσης (Α2)

Αφού συζητήσαμε για τις αιτίες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, φτιάξαμε αφίσες για αυτό: https://www.canva.com/design/DAF8kGVW4eI/Gd48ILcM0OzqOn__8revtw/view?utm_content=DAF8kGVW4eI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor Εκπαιδευτικοί: Ζαρογιάννη Μαρία, Θωμά Τέτη Μπορείτε να δείτε το συνεργατικό περιοδικό για τις αιτίες της ρύπανσης: https://jil.st/da6b9387-f0ca-43b5-a405-1933c8098152

Όλο το άρθρο