Ο Επιθεωρητής Μπουφίδης και η Πίνα Ευγενία (Β2)

Σχολική Βιβλιοθήκη

Το πρώτο εργαστήριο της ανανεωμένης βιβλιοθήκης μας υλοποιήθηκε από την συνάδελφό μας και συγγραφέα κ. Ελισάβετ Κρίπα! Η Ελισάβετ παρουσίασε το βιβλίο της “Ο Επιθεωρητής Μπουφίδης και η Πίνα Ευγενία” (εκδόσεις iWrite). Τα παιδιά έμαθαν τους λόγους για τους οποίους η πίνα, το εντυπωσιακό δίθυρο όστρακο της Μεσογείου, δυστυχώς εντάσσεται στην “Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών”. Στο τέλος έγραψαν τα δικά τους συνθήματα για τη σωτηρία της.

IMG 7aa2e0db7a4843ecc7cf72d45450804b V IMG 8c819070cdfa9bc9f98025fbd026b0f8 V IMG 55a2aea2ad4024d9e5b68762b5ae3334 V IMG 60edc36501736dfa481c714f1b17bd67 V IMG 3c4180fb6c3bfc1b4a15e4b26ed278a6 V