Ο Επιθεωρητής Μπουφίδης και η Πίνα Ευγενία (Β2)

Το πρώτο εργαστήριο της ανανεωμένης βιβλιοθήκης μας υλοποιήθηκε από την συνάδελφό μας και συγγραφέα κ. Ελισάβετ Κρίπα! Η Ελισάβετ παρουσίασε το βιβλίο της “Ο Επιθεωρητής Μπουφίδης και η Πίνα Ευγενία” (εκδόσεις iWrite). Τα παιδιά έμαθαν τους λόγους για τους οποίους η πίνα, το εντυπωσιακό δίθυρο όστρακο της Μεσογείου, δυστυχώς εντάσσεται στην “Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών”. […]

Όλο το άρθρο