Εισαγωγή των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων

ΕΞΕ – 45270 – 2023 – Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023_2024 ΣΥΝ_45270_ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ _2023_24 Εγκύκλιος 117162_ΕΓΓΡΑΦΕΣ_ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ Ν4800

Όλο το άρθρο

Εισαγωγή μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων

ΕΞΕ – 45239 – 2023 – Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023_2024 ΣΥΝ_45239_ΜΟΥΣΙΚΑ_ΣΧ _2023_24 Εγκύκλιος 117162_ΕΓΓΡΑΦΕΣ_ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ Ν4800 (1)  

Όλο το άρθρο

Το αλφαβητάρι των δικαιωμάτων (Δ2)

Στα πλαίσια της 3ης θεματικής των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δ2 δημιούργησαν το αλφαβητάρι των δικαιωμάτων των παιδιών: https://www.canva.com/design/DAFevWJyCaA/0UFORlJ94Zg1BqXC8ZpU3A/view?utm_content=DAFevWJyCaA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Όλο το άρθρο