Λειτουργία ΕΔΕΑΥ

Οκτ 202030

Τη σχολική χρονιά 2020-21 θα υπάρχει στο σχολείο μας (3ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης) ΕΔΕΑΥ, η οποία, βάσει της με αριθ.   17812/Γ6/2014 Υ.Α. με θέμα:

«Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών» (ΦΕΚ315/τ.β΄/12.02.2014), και της με αρ.4547/2018 Υ.Α. με θέμα: «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/12.06.2018) αποτελεί πρωτοβάθμιο όργανο για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών. Αποτελεί ένα νέο καινοτόμο θεσμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος στην οργάνωση της υποστήριξης και ενδυνάμωσης των μαθητών/τριών με δυσκολίες στη μάθηση και σε άλλους τομείς και στόχο έχει τη διεπιστημονική ενίσχυση του εκπαιδευτικού και του σχολείου, εν γένει.

Η ΕΔΕΑΥ στο σχολείο μας απαρτίζεται από

  • τον Πρόεδρο της ΕΔΕΑΥ που είναι η διευθύντρια της σχολικής μονάδας, Κατσέλου Χριστιάνα
  • τον Εκπαιδευτικό   ΕΑΕ   (Τμήμα   Ένταξης)   Δρούγκα   Ελευθερία
  • την Κοινωνική Λειτουργό, Άννα Δερμανοπούλου
  • την Ψυχολόγο, Χριστίνα Μακρίδου
  • τον Εκπαιδευτικό του εκάστοτε τμήματος

Στο δικό μας Σχολείο, η Κοινωνική Λειτουργός και η Ψυχολόγος της ΕΔΕΑΥ βρίσκονται κάθε Παρασκευή. Προς καλύτερη ενημέρωσή σας για το ρόλο και τις αρμοδιότητες του Κοινωνικού Λειτουργού και του Ψυχολόγου σας παρουσιάζεται ο παρακάτω συνοπτικός πίνακας:

 

ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Κοινωνική             υποστήριξη συμβουλευτική γονέων και Εφαρμογή των αρχών της ψυχολογίας στην εκπαίδευση
Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της

ΕΔΕΑΥ

Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της

ΕΔΕΑΥ

Λήψη και σύνταξη κοινωνικού ιστορικού

από       τον       γονέα       του       εκάστοτε μαθητή/τριας

Αξιολόγηση ψυχολογικών αναγκών των

μαθητών/τριών

Συστηματική και προγραμματισμένη

υποστήριξη (ατομική και ομαδική) σε μαθητές/τριες

Συστηματική και προγραμματισμένη

υποστήριξη (ατομική και ομαδική) σε μαθητές/τριες

Συνεργασία με την οικογένεια Παροχή          συμβουλευτικής μαθητές/τριες και στις οικογένειες στους
Ενημέρωση       και      διασύνδεση

οικογένειας με αρμόδιους φορείς

της Εκτίμηση               ψυχοσυναισθηματικών

αναγκών μαθητών/τριών και ενδυνάμωση

 

Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος γονέας – κηδεμόνας επιθυμεί να  επικοινωνήσει με την ομάδα της ΕΔΕΑΥ για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλείται να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διεύθυνση της Σχολικής μας Μονάδας.

 

Αφήστε μια απάντησηTop
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων