Επικοινωνία

36ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση               :   Ηπείρου 34 

Ταχ. Κώδικας           :   41222

Τηλ.                           :    2410620972

e-mail                       :    mail@36nip-laris.lar.sch.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση