Εγγραφές για το σχολικό έτος 2021-2022

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής, σύμφωνα με το Φ.6/22510/Δ1/25-2-2021, έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και σύμφωνα με το άρθρο 1, της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β ́ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει ο μαθητής/τρια, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με παρουσία του γονέα στο Νηπιαγωγείο. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με το Νηπιαγωγείο τις ημέρες και ώρες εγγραφών προκειμένου να οριστεί ραντεβού.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής, για τα δικαιολογητικά και άλλες γενικές πληροφορίες για τις εγγραφές θα βρείτε στα παρακάτω έντυπα.

περιοχή_σχολείου_ΧΑΡΤΗΣ

Ατομικό_Δελτίο_Υγείας_Μαθητή

ηλεκτρ εγγρ_διαδικασία_τηλεφ_επικ_Μάρτιος 2021

Δικαιολογητικά εγγραφής_νηπιαγ_Μάρτιος 2021

ημερομηνία_ωράριο_ εγγραφ_ηλικίες_υποχρεωτ_προν_Μάρτιος 2021

Ωράριο για τηλεφωνική επικοινωνία με το σχολείο (2221078296) για θέματα εγγραφών καθημερινά 11-12.30 από 1-3-2021 μέχρι 19-3-2021 (το ωράριο αυτό ισχύει για την περίπτωση που τα σχολεία λειτουργούν με τηλεκπαίδευση. Αν στο διάστημα των εγγραφών τα σχολεία επιστρέψουν στη δια ζώσης λειτουργία το ωράριο ενδέχεται να τροποποιηθεί).

Για το σχολικό έτος 2021-2022 εγγράφονται παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2016 (νήπια) και το 2017 (προνήπια). Η εγγραφή των προνηπίων (έτος γέννησης 2017) στο Νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική για όλους τους Δήμους της Ελλάδας (παρ. 4 του άρθρου 3 του νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ Α’ 167), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4704/2020 (Α 133).