Εκπαιδευτικό προσωπικό

Το 30ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας υπάγεται στη Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Εύβοιας.

Προϊσταμένη του 30ου Νηπιαγωγείου:Παναγιώτου Βασιλική
Υπηρετούν με οργανική θέση: Παναγιώτου Βασιλική & Συγγενιώτη Ελένη Υπηρετούν με απόσπαση: Λεκούδη Κωνσταντίνα