Εκπαιδευτικό προσωπικό

Το 30ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας υπάγεται στη Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Εύβοιας.

Προϊστάμενος του 30ου  Νηπιαγωγείου: Θωμάς Μηλαράς
Νηπιαγωγοί : Χρύσα Κωνστταντινίδου & Ανδριανή Παπαδοπούλου

Αγγλικών: Γεωργία Βωβού & Πηνελόπη Παπαγιάννη