Γονείς

Γονείς

Πληροφοριακό υλικό για τους γονείς
Σας προτείνουμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να ενημερωθείτε για τα ακόλουθα θέματα που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν σε σχέση με την ανάπτυξη του παιδιού σας και τη φοίτησή του στο νηπιαγωγείο. Πρόκειται για κείμενα επιστημονικά έγκυρα και ταυτόχρονα σύντομα και απλά {πηγή:Πρόγραμμα Διάλογος}:

  1. Το παιδί του νηπιαγωγείου, χαρακτηριστικά στοιχεία ανά τομέα ανάπτυξης [.pdf]
  2. Παιδί, γραφή και ανάγνωση στο νηπιαγωγείο [.pdf]
  3. Παιδί και μαθηματικά[.pdf]
  4. Θέματα διαπαιδαγώγησης και διαχείριση συμπεριφοράς[.pdf]
  5. Η ένταξη στο νηπιαγωγείο [.pdf]
  6. Παιδί με αναπηρία [.pdf]
  7. Η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό [.pdf]

Οδηγός Γονέα
Διαβάστε τον οδηγό γονέα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο [.pdf]{πηγή:Παιδαγωγικό Ινστιτούτο}

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για το Νηπιαγωγείο [.zip] {πηγή:Παιδαγωγικό Ινστιτούτο}

Νομοθετικό Πλαίσιο
Πρόσβαση σε νομοθεσία σχετική με το Νηπιαγωγείο [.pdf] {πηγή:Παιδαγωγικό Ινστιτούτο}