1η ανακοίνωση για εγγραφές

Σύμφωνα με τοΦ.6/51115/Δ1/5-5-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι εγγραφές των νηπίων και προνηπίων για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 15 Μαϊου 2020 μέχρι 30 Μαϊου 2020.

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο προβλέπεται η δυνατότητα “υποβολής με ηλεκτρονικά μέσα των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων από τους γονείς/κηδεμόνες για εγγραφή των μαθητών και μαθητριών στα Νηπιαγωγεία. Η ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με τα δικαιολογητικά εγγραφής, όπως και οι τεχνικές και άλλες λεπτομέρειες θα ρυθμιστούν με έκδοση Κοινής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την οποία θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφο της υπηρεσίας μας.”

Όταν λάβουμε οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘ θα την αναρτήσουμε στην είσοδο του σχολείου ή/και στο ιστολόγιο.

Μέχρι και τη Δευτέρα 11/5/2020 το ΥΠΑΙΘ δεν έχει στείλει κάποια ενημέρωση στα σχολεία για τη διαδικασία των εγγραφών.