Συνάντηση με τους γονείς

Την Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012, και ώρα 17:30 θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο η εναρκτήρια για το σχ. έτος 2012-2013 συνάντηση των εκπαιδευτικών με τους γονείς. Στη συνάντηση οι γονείς θα ενημερωθούν σχετικά με τη λειτουργία των τμημάτων και θα γίνει μια σύντομη αναφορά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.