Ωράριο Λειτουργίας

Το ωράριο λειτουργίας:

 

Πρωινά υποχρεωτικά τμήματα

Προσέλευση: 08:15 με 08:30

Αποχώρηση: 12:50 με 13:00

 

Πρωινή Υποδοχή: 07:45 με 08:00

 

Ολοήμερα τμήματα

Προσέλευση: 08:15 με 08:30

Αποχώρηση: 15:45 με 16:00