«Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23»

Εγγραφές Μαθητών στα Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2022-23Λήψη αρχείου

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Φέτος εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2018.Λήψη αρχείου

Χωροταξική κατανομή για τις εγγραφές στο 2ο  και 6ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

Το 2ο και 6ο Νηπιαγωγεία Ιωαννίνων θεωρούνται συστεγαζόμενα.

Οι εγγραφές μαθητών/τριών στα συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (Α 109). Κατά τις εγγραφές των μαθητών/τριών τα συστεγαζόμενα σχολεία θεωρούνται ως ένα σχολείο. Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Περιλαμβάνει την περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς:

֎ Βηλαρά (ζυγοί αριθμοί από τη συμβολή με Μπαλάνου έως τη Βαλαωρίτου)

֎ Βαλαωρίτου (ζυγοί αριθμοί)

֎  Πουκεβίλ

֎  Καραϊσκάκη

֎  Πλατεία Γεωργίου Σταύρου

֎    Παύλου Μελά

֎ Φιλικής Εταιρείας (μονοί αριθμοί)

 ֎  Γ. Παπανδρέου (από τη συμβολή με Φιλικής Εταιρείας έως τη συμβολή με Παπαθεμιστοκλέους και η Παραλίμνια περιοχή)

֎  Παπαθεμιστοκλέους (ζυγοί αριθμοί)

֎  Μαυρογιάννη από αρχή έως τη συμβολή με Παπαθεμιστοκλέους)

֎  Ζαγορίου

Οι εγγραφές υλοποιούνται από κοινού για το 2ο ΝΓ Ιωαννίνων και το 6ο ΝΓ Ιωαννίνων, με τη διαδικασία που προβλέπεται για τα συστεγαζόμενα σχολεία(παρ. 13, άρθρο 6, ΠΔ79/17).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

που χρειάζεται να προσκομίσετε στο σχολείο πλέον της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής

1.Αίτηση που θα παραλάβετε από το νηπιαγωγείο

2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

(Το κατεβάζετε από εδώ, το εκτυπώνετε και το συμπληρώνει ο Παιδίατρος)

3. Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142) και από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13)).

4.Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Για τη δική σας διευκόλυνση σας παραθέτουμε τα παρακάτω:

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης         

   Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.

Για την εγγραφή των μαθητών απαιτούνται από τους γονείς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την εγγραφή μαθητή/τριας στην Α΄ τάξη Δημοτικού (δίνεται από το Δημοτικό σχολείο ή κατεβάστε την από εδώ)
  2. Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (τελευταίου τριμήνου). Τα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τους Διευθυντές
  3. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
  4. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)(Συμπληρώνεται από τον αρμόδιο γιατρό μετά την ιατρική επίσκεψη και ισχύει για τρία χρόνια)
  5. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
  6. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου (εκδίδεται από το Νηπιαγωγείο)

Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω εγκύκλιο:Λήψη αρχείου

«Διαδικασία-επαναφοίτησης-μαθητών-τριών-στα-Νηπιαγωγεία-για-το-σχολικό-έτος-2022-23»Λήψη αρχείου

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (74η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)Λήψη αρχείου

«Διάθεση self-tests για μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς από τα φαρμακεία»

Σύμφωνα με νέα ενημέρωση του υπουργείου Παιδείαςοι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, θα προμηθεύονται από την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου, πέντε (5) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 11 Φεβρουαρίου έως και 25 Φεβρουαρίου 2022.

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "Σύμφωνα με απόφαση των αρμόδιων Υπουργείων πέντε (5) δωρεάν Self θα διατίθενται από τα φαρμακεία από την Τετάρτη 02/02/2022 έως και την Τρίτη 08/02/2022 σε όλους τους μαθητές και στους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς !!!!H λειτουργία του Συστήματος Διάθεσης self test θα ανασταλεί από το Σάββατο 05/02/2022 και ώρα 17:00 έως τη Δευτέρα 07/02/2022 και ώρα 8:00. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ"

Άνοιγμα μενού
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων