Παραμυθένιες διαδρομές

https://www.dropbox.com/s/74h6zw72o39gqn6/%CE%92%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%

CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%86%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B7%20%

CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE%20%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%

B9%CE%BC%CE%B7.mp4?dl=0

Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχ. έτος 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ http://depps.minedu.gov.gr έχει δημοσιευθεί η ΥΑ με θέμα η Εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-19. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων έχει ορισθεί η 30η Απριλίου 2018.

http://depps.minedu.gov.gr/wp-content/uploads/2018/03/810_B_2018.pdf

Συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Άγονη γραμμή γόνιμη.Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος «Από το ακατέργαστο μαλλί στο υφαντό και το ύφασμα»

Επίσκεψη στη Ζωσιμαία βιβλιοθήκη.Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους Δώδεκα θεούς του Ολύμπου.

Επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο Ιωαννίνων.Προσεγγίζοντας την Πολιτιστική μας κληρονομιά μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στο μουσείο!

Για το σύλλογο γονέων,τους εκπαιδευτικούς και τα νήπια ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής!Προσφορά αγάπης για το χαμόγελο του παιδιού.

Άνοιγμα μενού
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων