ΓΙΑ ΤΗΝ edupass

Το Σχολείο θα δέχεται τον μαθητή/τη μαθήτρια, αφού θα  Δηλωθεί ΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ https://edupass.gov.gr/

Αγαπητοί γονείς. Από την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα https://edupass.gov.gr.

Τα φυσικά πρόσωπα,

  • Ενήλικα. Γονείς ή οποιοδήποτε πρόσωπο θέλει να εισέλθει στο σχολείο αυτοπροσώπως, όπως φοιτητές για πρακτική άσκηση, καθαρίστριες, τεχνικοί, προμηθευτές υλικών κλπ.
  • ανήλικα(μαθητές)

     » περισσότερα